حرکت روی لبه بام / تربیت دینی

بنام خدا

فقه عموما روی حدود و خطوط قرمز افعال و رفتارها بحث می‌کند. اما این افعال و رفتارها مبادی و مقدماتی نفسانی دارد که در فقه عموما بحث نمی‌شود بلکه در علم اخلاق مورد توجه قرار می‌گیرد. در موارد زیادی، رفتار تنها بر اساس فقه خطراتی را دامن‌گیر انسان می‌کند مثل کسی که لبه پرتگاه حرکت می‌کند با کوچکترین خطا یا غفلتی سقوط خواهد کرد. مبادی افعال مهم است مقدمات افعال در قلب انسان فراهم می شود. خیلی از مباحث تربیتی مثل تربیت جنسی از این قبیل اند. بحث نگاه به نامحرم از این قبیل است اگر بخواهیم تنها با ملاک های فقهی با تعامل با نامحرم، دیدن فیلم ها و ... مواجهه شویم باید بدانیم بر لب بام قدم می زنیم. شرط عقل این است که کمی از لبه فاصله بگیریم و در ناحیه کاملا امن حرکت کنیم این ناحیه امن عمل بر اساس فضایل بلند اخلاق اسلامی است(کبرای مطلب از سخنان استاد مصباح یزدی برگرفته شده است). 

/ 0 نظر / 25 بازدید