مشارکت مردمی!

مشارکت مردمی(توسعه مدارس غیر دولتی)، صدایی است که در موضوع آموزش و پرورش با بسامد زیاد از قول امثال روحانی، فانی و حتی هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از الویت های وزارت آموزش و پرورش شنیده می شود. توسعه مدارس غیر دولتی و تدریج در واگذاری آ و پ به نهادهای غیردولتی، نگاه منطقه ای در تالیف کتب درسی(روحانی در اجلاس روسای آ و پ) ذیل سیاست کلان تمرکز زدایی در مدیریت آ و پ دنبال می شود. نگاه افراطی به خصوصی سازی در این دولت در برخی مقوله های راهبردی جامعه در حالی است که در قبله لیبرالیست ها(یا همان غرب لیبرال) هم دولت مرکزی ابزار و اهرم کافی برای مدیریت یکپارچه این مقوله ها را دارد. نگاه سخیف برخی به مقوله آموزش و پرورش باعث شده است آموزش و پرورش را به عنوان یک بنگاه تجاری جایی برای منفعت و تجارت جلوه دهند(تحت شعار پوپولیستی مشارکت مردمی!) و نه یک زیر ساخت مهم برای تحول جامعه اسلامی. از تحول در آموزش و پرورش هم آنی را فهمیده اند که بوی ثروت بدهد! همان طور که مسئله فرهنگ را نمی فهمند. البته روی دیگر این سکه آن است که دولت در عرصه هایی مثل فرهنگ و آموزش قصد فعالیت جدی ندارد پس با شعارهای لیبرالیستی(با تاکید بر سکولاریسم) مدام از خود با این شعارها سلب مسئولیت می کند شاید ...

/ 0 نظر / 41 بازدید