مسجد و تربیت دینی

بنام خدا     مسجد، زمانی مرکز و محور عموم شئون اداره جامعه از قبیل نهاد دین، حکومت، قضاوت، آموزش، امنیت و ... بوده است. گرچه برخی از کارکردهای مسجد در صدر اسلام، امروزه تخصصی شده و تاسیس نهاد مستقلی را ایجاب می‌کند اما نقش اصیل مسجد که همانا دمیدن روح عبودیت و توحید مداری در شئون مختلف زندگی اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت است برجای خود باقی است. بنابراین جا دارد در اسناد کلان نظام تعلیم و تربیت رسمی ما خاصه در برنامه درسی، فصلی برای مسجد گشوده شود. این مطلب اهمیتش از این حیث دوچندان می شود که به نظر می آید مسجد جزء تفکیک ناپذیر تربیت دینی(از حیث عناصر و زمینه های تربیت) می باشد. اگر تربیت انسان به نوعی به پرورش یک نهال تشبیه شود(استعداد رشد، ذاتی بوده و باید شرایط مساعد فراهم بشود) درک کارکرد مسجد به عنوان یک عامل مهم زمینه ساز بروز استعدادها و شکل گیری شاکله مثبت در افراد، تسهیل شده و خواهیم دید مسجد بیش از هر نهاد دیگری(البته در کنار نهاد خانواده) ظرفیت تحقق تربیت دینی را خواهد داشت.

/ 1 نظر / 40 بازدید
ف 0س

خوشمان آمد! اما خب بچه بیاد توی مسجد چیکار کنه؟ اکثر مسجدای ما قفلش برای نماز باز میشه و بعد از نماز بسته می شه تازه هیچ برنامه مفید وجذاب متناسب با سنین مختلف آن هم از نوع تربیتی نداره... والا... باور نمی کنید برید ببینید![متفکر]